Hizmet Detayları

Kipaş Mühendislik Olarak elektro mekanik tesisat uygulamaları kapsamında temel çevre politikası ve vaatleri aşağıdaki gibidir:

  • Çevre hedeflerimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynakları uygulamaları, enerji verimliliği, iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla öncü olmak,
  • Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileşme prensibine göre sistemimizi geliştirmek,
  • Çalışılan her kuruluşun çevre politikamız doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak,
  • Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak,
  • Kirliliğin önlenmesine yönelik yasal gerekliklerle beraber yeni teknolojileri takip etmek,
  • Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak,
  • Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmek.

 

Çevre Politikamız